- Risicovoeten en Vergoedingen

De huidige landelijke richtlijnen m.b.t. vergoeding van diabetische voetzorg

 

Vanuit het diabetes type 2 programma worden uw voeten jaarlijks gecontroleerd in de huisartsenpraktijk. De uitkomst van het voetonderzoek bepaalt welk zorgprofiel bij u hoort. Uw huisarts en/of praktijkondersteuner bespreekt met u welke zorg er nodig is voor uw voeten.

Op basis van het vastgestelde zorgprofiel krijgt u eventueel een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut kan u zo nodig doorsturen naar een (medisch) pedicure.

Wat houd dit nu precies voor u in?

U bent ingedeeld in zorgprofiel 1

Wanneer u valt onder zorgprofiel 1 dan wordt de pedicurezorg niet vergoed. Soms vergoeden zorgverzekeraars de voetbehandeling nog wel via de aanvullende verzekering.  U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Als het niet onder uw aanvullende verzekering valt, zult u de pedicurezorg zelf moeten betalen. 

Na het voetonderzoek kan uw huisarts u indien nodig doorverwijzen naar de podotherapeut. Deze doet een uitgebreider onderzoek dat een gericht voetonderzoek heet. Dit gerichte voetonderzoek door de podotherapeut wordt wel vergoed vanuit de basiszorg. U betaald dus geen eigen risico.

U bent ingedeeld in zorgprofiel 2 of hoger

U bent bij de podotherapeut geweest, en heeft een gericht voetonderzoek gehad. Bij een toekenning van zorgprofiel 2 of hoger valt u binnen het zorgprogramma diabetes Type 2 en komt u in aanmerking voor vergoeding. De podotherapeut stelt een behandelplan op en verwijst u door naar de (medisch)pedicure. Het aantal behandelingen per jaar hangt af van de hoogte van het zorgprofiel. Om voor vergoeding in aanmerking te komen bent u altijd een behandelplan van de podotherapeut nodig.

Als medisch pedicure heb ik met verschillende podotherapeuten in de regio een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De kosten van de behandeling worden door mij gedeclareerd bij de podotherapeut. U ontvangt zelf geen factuur.

Wanneer er sprake is van meer dan de noodzakelijke medische voetzorg (dus cosmetische voetzorg) dan worden extra kosten bij u in rekening gebracht. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling met u besproken. Deze kosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en kunnen niet worden gedeclareerd bij de podotherapeut of de zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Raadpleeg uw zorgverzekeraar in geval van zorgprofiel 1, in geval van zorgprofiel 2 t/m 4 kunt u terecht bij de podotherapeut en/of Pedicuresalon Anja.

                                                                                                                                                                        

Vergoeding voor cliënten met reuma

De behandelingen voor cliënten met reumatoïde artritis en enkele andere vormen van reuma, worden in de meeste gevallen (deels) door de zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor deze behandelingen ontvangt u van mij een factuur deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van de behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht.

De vergoeding en voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Informeer daarom altijd bij uw eigen zorgverzekeraar.